Krzywa wieża w… Toruniu

Podczas gdy krzywa wieża kojarzy się ze zlokalizowaną we włoskiej Pizie budowlą, niewiele osób zdaje sobie sprawę, że Polska również może pochwalić się tego typu konstrukcją. Chętni, którzy chcieliby zrobić sobie zdjęcie z Krzywą Wieżą nie muszą wyjeżdżać za granicę, wystarczy wycieczka do Torunia.

Legenda głosi, że powstanie wieży ma związek z postępkiem jednego z toruńskich krzyżaków, który zakochał się i spotykał z córką bogatego kupca, co czynił wbrew obowiązującym go zasadom. Za złamanie ślubów czystości spotkała go pokuta w postaci wzniesienia pochyłej wieży, która symbolizuje odejście od surowych zakonnych zasad. Podobno ci, których grzechy są cięższe od występku wspomnianego krzyżaka, nie zdołają utrzymać równowagi opierając się plecami o pochyłą ścianę wieży, w przeciwieństwie do osób prawnych i uczciwych. Sprawdzenie tego należy do obowiązkowych punktów wycieczek po toruńskiej starówce.Krzywa wieza

Tam, na Starym Mieście, zlokalizowana jest baszta obronna, która powstała w drugiej połowie XIV wieku, wówczas jako prosta budowla, wchodząca w skład murów obronnych miasta. 15 metrowa konstrukcja powstała na fundamentach czterościennych, jednak ściana położona od strony miasta nie została całkowicie dociągnięta. Otwory w jej bocznych ścianach służyły jako ganek strażniczy, który łączył basztę z murami obronnymi. W wieży celowo nie umieszczono ściany wewnętrznej, co umożliwiało sprawniejsze wciąganie amunicji.

Podłoże pod basztą składa się piasku i gliny, nie trzeba więc było dużo czasu, by pod wpływem jej ciężaru piasek zaczął się osuwać, a konstrukcja przekrzywiała się do momentu, aż napotkała na stabilny grunt. W historii nie brakowało jednak osób, które w odchyleniu się wieży dopatrywali boskiej kary za bluźniercze odkrycie Kopernika, a wpisanie książki polskiego astronoma do indeksu ksiąg zakazanych było nawet rozpatrywane przez Watykan, gdzie dotarła ta informacja.

Z upływem czasu zmieniało się przeznaczenie baszty, która przestała pełnić funkcję obronną. Już w XVIII wieku umieszczono w jej wnętrzu więzienie, w późniejszym okresie miała ona również przeznaczenie mieszkalne, biurowe i restauracyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.