Dwór w Kłóbce

Dla miłośników architektury, historii, czy kujawskich krajobrazów, w gminie Lubien Kujawski, w Kłóbce, od niedawna dostępny do zwiedzania jest Dwór Orpiszewskich, czyli ziemiańska siedziba zbudowana w XIX stuleciu. Remont obiektu zajął niemal 5 lat i został przeprowadzony przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. W ramach prac zrekonstruowano parterową część budynku, przy czym zachowano jej pierwotną formę z ok. 1850 roku, zrewaloryzowano skrzydło pałacowe z 1884 roku oraz odtworzono układ przestrzenno – funkcjonalny rezydencji, który dominował tu w czasach jej świetności. Kompleks został otwarty dla zwiedzających, którzy mogą tu lepiej poznać bogatą tradycję szlacheckiej Polski.

dwor-w-klobce

Obiekt otoczony jest zabytkowym parkiem krajobrazowy, został wzniesiony ok. 1850 roku i był co najmniej trzecią rezydencją zlokalizowaną w tym rejonie. Powstanie dworku zawdzięczamy Lucjanowi Orpiszewskiemu. W okresie 1882 – 1884 Maria z Wodzińskich Orpiszewska (narzeczona Fryderyka Chopina), z własnej inicjatywy i z własnych środków zleciła dobudowanie skrzydła o cechach pałacowych, które połączono z budynkiem poprzecznie. W historii dworu właściciele i mieszkańcy zmieniali się kilkakrotnie, aż do roku 1988, kiedy to został on całkowicie opuszczony i od tego czasu popadał w ruinę, będąc dodatkowo dewastowanym i rozgrabianym. Dopiero w roku 2010 muzeum we Włocławku podjęło decyzję o zakupie ze środków województwa kujawsko – pomorskiego zespołu dworsko – pałacowego zajmującego powierzchnię 7,5 hektara. Dwa lata później rozpoczęła się odbudowa zniszczonego dworu, a założeniem projektu było odtworzenie jego pierwotnej formy i przywrócenie krajobrazowi kulturowemu jego cennego, utraconego elementu.

Projektanci skupili się także na szczegółach, w tym odtworzono detale architektoniczne, stolarskie oraz stałe elementy wyposażenia wnętrz. Odrestaurowano również podpiwniczenie części parterowej, w której zlokalizowano pomieszczenia socjalne i gospodarcze, niezbędne dla utrzymania i obsługi obiektu muzealnego.

Prace uwzględniły również dualizm tego miejsca. Część parterowa oddaje więc charakter dworu ziemiańskiego i przywiązania do tradycji patriotycznych, klimat wielopokoleniowego domu. Natomiast dobudowane później przez Wandę Orpiszewską skrzydło to poświęcona jej ekspozycja biograficzno – artystyczna.

W Kłóbce, która w literaturze opisywana jest jako „Perła Kujaw”, odtworzono kompleks dawnej wsi kujawskiej, do którego poza dworem Orpiszewskich należy zabytkowy kościół oraz zrekonstruowana wieś skansenowska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.